CRPK – Acram Digital


Acram Digital realizuje projekt dofinansowany przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: “Realizacja prototypu gry kryptonim GOLD”
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Program Wsparcia Gier Wideo 2023/2024.